Twój miecz i tarcza
Vademecum katechety. Metody aktywizujące.


[Strona Główna - Prezentacja Vademecum] [Autorzy] [Dziękujemy] [Vademecum w Gródku] [Opinie] [Zamów]


Opinie o vademecum

Autorzy Vademecum próbują zrealizować myśl Konfucjusza: "Powiedz mi, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem". Proponują współczesnemu katechecie, aby - najczęściej jak to możliwe - stosował metody aktywizujące, a więc takie, które polegają na zaangażowaniu wychowanka poprzez umożliwienie mu samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów.

Ściągnij plik PDF z przedmową do Vademecum.

z recenzji ks. dra hab. Andrzeja Kicińskiego, ks. prof. dra hab. Stanisława Kulpaczyńskiego, ks. dra Pawła Mąkosy, ks. dra hab. Mariana Zająca


Vademecum jest swoistym podsumowaniem 10 lat pracy Sekcji Katechetycznej PSPiA KLANZA. Swoimi doświadczeniami dzielą się tu katecheci z różnych diecezji, pracujący z dziećmi i młodzieżą w szkole i w grupach przyparafialnych. Mam nadzieję, że Vademecum - napisane przez praktyków dla praktyków - będzie bardzo pomocne w codziennym katechizowaniu.

Ściągnij plik PDF ze wstępem do Vademecum.

ks. dr Ryszard Lis.

Wyraź swoją opinię - podziel się nią z namiTwój miecz i tarcza - Vademecum katechety. Metody aktywizujące.
[Chcę zamówić Vademecum na promocyjnych warunkach.] [NATAN] [załączniki]